Önsöz

       Halk edebiyatı terimi olan" şair" kelimesi gerçek anlamda "Tekke şairleri" ve "Halk şairleri" olarak iki kısımda incelenebilir. Halk şairlerinin "Kalem şairleri" ve "Saz şairleri" adı altında halk şiirine önemli katkıda bulundukları bilinmektedir.Kalem şairlerinin eserleri bestekârlarca bestelenirdi. "Saz şairleri" yani; Âşık'lar ise şiirlerini sazla çalıp çağırmak töresine uyarak,şairlikten başka bestecilik görevi de yüklendikleri için aynı zamanda eserlerinin bestekârıydılar.Âşık'lar usta-çırak geleneğine göre yetişmişlerdir.İşte bu geleneğe uygun olarak Osmanlı döneminden günümüze kadar Erzurum daima, âşık yatağı olmuş, âşıklar töreleri ve yaşayış üslupları ile âşık kahvelerinde toplanmışlar,zaman zaman seyahat etmişler geniş insan topluluklarına seslenmiş; çeşitli öğütler vermiş, iyilik, mertlik, yiğitlik ve Türk milletinin üstün vasıflarını telkin etmiş;Tekke şairleri ise zaman zaman dini ve tasavvufi hikmetleri tertiplenen sohbetlerde ve zikir meclislerinde dile getirmişlerdir. Erzurum'da, Türk-Îslam kültürüyle yetişmiş çok kıymetli şairler, halk ozanları, güfte yazarları, bestekârlar, mütefekkir ve mutasavvıfların var olduğunu arşiv incelemelerinde tespit etmiş bulunuyorum.
    Erzurumlu şair,halk ozanı,bestekâr ve şiirleri bestelenen mütefekkirler hakkında daha önceden yazılan eserleri ve araştırmaları ile Erzurum folkloru ve Türk Musikisi için büyük hizmetleri olan Z.Fahri FINDIKOĞLU, Bilge SEYİTOĞLU, N.Sami OKÇU, Turgut KARABEY, Naci ELMALI, Feyzi HALICI, Mehmet ÖZBEK, Nabi BELEKOĞLU, İ.Coşkun ATILCAN ve Sebahattin BULUT 'a yine büyük araştırmaları ile Alvarlı Muhammed LUTFÎ Efendinin "Hulâsâtü'l Hakâyık" adlı eserinin sadeleştirilip yeniden gazellerinin sözlerinin tam metnini temin eden "Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmet Vakfı" yöneticilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.
       Yukarıda isimlerini yazdığım kıymetli İlim adamı ve araştırmacı büyüklerimizin izinden giderek Erzurumlu Şair ve Halk Ozanlarının hayat hikayeleri ile Türk Sanat ve Türk Halk Müziği repertuarına alınmış Tatyan, Divan, Şarkı, Türkü, Marş ve İlahilerini notalarıyla birlikte toparlayıp bir güldeste sunmaya çalıştım.

>> Sayfa 2 <<