İL KİMLİĞİ
Yüz Ölçümü :
25.086 Km2

İlçeleri: Merkez, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya,Tekman, Tortum, Uzundere
Dünyanın 2000 metrelik plato üzerinde kurulu 200.000'i aşkın sayılı şehirlerinden olan Erzurum'un yerleşim birimlerinin %61'i yüksek kesimlerde yer almaktadır. Genel nüfusun %55'i erkek,%45'i ise kadındır. İlin kapladığı alan 25066 Km2,nüfus yoğunluğu ise 35'tir.Merkez dahil 19 ilçesi bulunmaktadır. Trafik plaka numarası 25'tir.

COĞRAFİ KONUM

Erzurum ili Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesiminde yer alan Erzurum-Kars Bölümü'nün batı yarısını oluşturur. Çoruh, Fırat ve Aras havzalarının baş1angıç alanında 25.066 km2'lik alanıyla ülke topraklarının % 3.2'sini kaplayan il, 40 15' ve 42 35' doğu boylamlarıyla 40 57' ve 39 10' kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.
Erzurum'u kuzeyden Rize'nin İkizdere ye Çamlıhemşin; Artvin'in Yusufeli ve Ardanuç; batıdan Bayburt'un Merkez ilçe ve Aydıntepe; Erzincan'ın Tercan ve Otlukbeli; güneyden Bingöl'ün Yedisu ve Karlıova; Muş'un Varto, Bulanık ye Malazgirt; doğudan Kars'in Sarıkamış, Ağrı'nın Eleşkirt ve Tutak; Ardahan'ın Göle ilçeleri çevreler.
Topraklarının büyük bölümleri yüksek alanlardan o1uşan ili, kuzeyden Rize; batıdan Dumanlı, Mayram ve Kop güneyden Cemal ve Bingöl; doğudan Aras ve Allahuekber dağları ile Ardahan yaylası sınırlar.
Yaklaşık % 64' ünü dağların kapladığı Erzurum topraklarının büyük çoğunluğu kültüre elverişlidir. İl topraklarının, % 20.si platolardan. % 12.2'si yaylalardan ve % 4 kadarı da ovalardan oluşmaktadır. % 66'sı çayır ve. mera olarak kullanılan toprakların ancak % 19'unda bitkisel üretim yapılmaktadır.

 

>> Sayfa 2 <<