İlahilerle ilgili değerli katkılarından dolayı Hasan MAZLUMOĞLU' na, tatyan ve divanların günümüze kadar gelmesinde emekleri olan TRT Erzurum Radyosunun tüm ses ve saz sanatçılarına özellikle notaya alınması ve bant icrasından dolayı Suat IŞIKLI, Fuat LEHİMLER, Mükerrem KEMERTAŞ, Raci ALKIR,Mehmet ÇALMAŞIR ve Kenan TUNA'ya, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği nota arşivindeki taramalarda ilgi ve yardımlarını esirgemeyen TSM Ses Sanatçısı Erol ARMUTLU'ya, THM Ses Sanatçısı Gündüz GÖZÜMOĞLU'na, Halk Ozanları ile ilgili araştırmalarda yardımcı olan Halk Ozanları Derneği Başkanı merhum İbrahim TOPAL'a, Erzurum’daki Türk Sanat Müziği çalışmalarıyla ilgili fotoğraf arşivlerinden ve derlemelerinden faydalandığım Atatürk Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Öğretim Görevlisi Kıyasettin TEMELLİ'ye, Halk Oyunları Derneği Başkanı Sebahattin BULUT'a ve Tuncer ÇAKMUR'a; kitabın hazırlanmasında gösterdikleri yakın ilgi ve değerli katkılarından dolayı Muzaffer TERCAN'a, Necati SAMANCI'ya, Edebiyatçı-Öğretmen Mehmet ÖZTÜRK'e, Bilgisayar Programcısı Adnan FİDAN'a ve TRT Erzurum Radyosu Prodüktörü Murat ALTUNKAYNAK'a, bu eserin Erzurum ve Türk Musikisi dostlarına ulaşmasına vesile olan Erzurum Güneş Vakfı Genel Başkanı Doç. Dr. Sayın Alpaslan CEYLAN Bey'e ve Vakıf Mütevelli Heyeti'ne teşekkürlerimi sunuyorum.
    Uzun araştırma ve arşiv taramalarımda büyük gayretime rağmen bir takım noksanlıkların olacağı muhakkaktır.Ancak, amacımız Erzurumlu olarak,Erzurum'a hizmet ve Erzurum hakkında akademik çalışmalar yapmak isteyen gönül dostlarına, Erzurum'da yetişecek Türk Musikisi öğrencisi ve araştırmacılarına ışık tutmak, genç nesillere geçmişimizi tanıtmaktır.
    Köklü ve zengin Türk Folkloru’nun Erzurum'da yetişen halk şairleri ve bestekârlar için Türk şiirine ve Türk musikisine büyük katkılarından dolayı minnet borcumuzu bu eserle ödeyebilirsek ne mutlu...

Muzaffer Zeki KURNUÇ
Erzurum-2004


>> Sayfa 1 <<