BİTKİ ÖRTÜSÜ :

Orman örtüsü 1.900-2.000 m'den baslar, 2.500 m'ye değin çıkar.Baslıca orman alanları, Oltu, Senkaya ve Olur ilçelerindeki sarıçam ve meşelerdir.İlin bati kesimi ormandan yoksundur.Yalnızca Askale - Erzincan siniri arasında meşeliklere rastlanır.İlin düzlük kesimlerini kaplayan otsu bitkiler, yerine göre bazen ilkbaharda yeşerip yazın kuruyan bozkırlar, bazen de yeşilliklerini yaz sonuna değin koruyan çayırlar halindedir.

YÜZEY ŞEKİLLERİ :

Erzurum ilinde yüzey şekillerini,yüksekliği 2.000 metreyi asan yaylalar, bu yaylaların üstünde, yüksekliği 3.000 m'yi aşan dağlar ve yer yer bu yaylaların içine gömülen çukur ovalar oluşturur.Karasu-Aras Dağları adi verilen dağ sınırlarının bazı öğeleri, Erzurum ilinin güneyinde yer alır. Bunların en önemlisi, Erzurum kentinin ve ovasının hemen güneyindeki Palandöken Dağı (3.176m) ile daha doğuda Pasinler ovasının güneyindeki Çakmak Dağı'dır(3.063m). Bingöl Dağı'nın (3.193m) kuzey yarısı, Erzurum ili sınırları içindedir. İlin kuzeyindeki dağlar ise, Kuzey Anadolu Dağları'nın ikinci sırasına bağlıdır. Bu sıranın en önemli dağları, İspir ile Erzurum arasındaki Mescit Dağı (3.239m), daha doğudaki Kargapazari Dağı (3.048m) ve yarısı Kars ilinin sınırları içinde kalan Allahüekber Dağı'dır (3.121m).

İlin güney ve kuzeyindeki bu dağlar arasına, biri Erzurum Ovası, öbürüyse Pasinler Ovası olmak üzere iki büyük ova girer. İki ovayı birbirinden Deveboynu Geçidi ayırır. Bu çukur ovalardan ilkinin en alçak kesimleri 1.800 m'ye değin iner. İkincisinin zemini ise, deniz düzeyinden 1.650 m yüksektedir.

İKLİMİ :

Erzurum ilinin büyük kesiminde kıslar uzun ve sert, yazlar kısa geçer. İlin kuzeyindeki çukur vadi tabanlarındaysa, iklim sertliğini yitirir.İl merkezinde 50 yılı asan bir süredir gözlem yapan meteoroloji istasyonunun ölçümlerine göre, en soğuk ay ortalaması -8,6 c ,en sıcak ay ortalaması 19,6 c dır. Bugüne değin rastlanan en düşük -35 c, en yüksek sıcaklık ise 35 c dır. Ayni istasyonda yıllık yağış tutarı 453 mm'dir. En az yağış düsen mevsim ilkbahardır. Kıs aylarındaki yağısın büyük bölümü de kar halindedir.

 

>> Sayfa 1 <<  >> Sayfa 3 <<