İ Ç İ N D E K İ L E R

I-   TAKDİM

X

II-  ÖNSÖZ           

XI

III- GİRİŞ              

1

IV-  ERZURUM'DA TÜRK MÜZİĞİ ÇALIŞMALARI

7

TRT Erzurum Radyosu THM Topluluğu

TRT Erzurum Radyosu TSM Topluluğu 

10

14

V-  X.YÜZYIL ÖNCESİ ERZURUMLU  HALK ŞAİR VE OZANLARI

21

Şair Rabia Hatun  

23

Ebu Ali El Kali

25

Kadi Darir

25

Hazık Muhammed Efendi(Erzurumi) 

25

Nefi 

26

İbrahim (Canbolatzade)

27

Erbâbi            

28

İbrahim Hakkı 

29

Erzurumlu Emrah 

30

Fenni 

32

Pertev Paşa

33

Ziya Paşa 

34

Âşık Sümmani 

35

Şehvari           

37

İlmi  

37

Kenzi 

38

Zelâlet           

38

Keşfi 

38

Nâtıkî 

39

Osman Kemali

40

Abdulgani (Zikri)Efendi

41

Ketenci Zade M.Rüştü 

43

Rüştü Mehmet Efendi

44

Lezgi Ahmet

44

Mahmut  

44

Kemal            

44

Sıraci              

44

Şani

45

Katibi            

45

Hâvâsi           

46

Mahiri           

46

Serdari           

46

Mehmet Şerifi

47

Tivnikli Kâmi

47

Kolağası Ali Rıza Efendi 

47

Karazlı İsmail Hakkı 

48

Muhammed Lutfi 

49

Sadrettin Özyapar ( Neccari )  

51

Hakkı İbrahimhakkıoğlu  

52

Lûtfi  

54

Ümmani  

54

Hulisi  

54

Noksani Baba  

55

VI-ŞİİRLERİ BESTELENMİŞ  ERZURUMLU MÜTEFEKKİR  ŞAİR VE  HALK OZANLARI                            

 

57

        Kemalettin Kamu 

59

        M.Sıtkı Dursunoğlu 

60

        Naîm Göller (Naîm Hoca ) 

61

        Fethullah Gülen

63

        Hilmi Nalbantoğlu 

64

        Feyyaz İbrahimhakkıoğlu 

65

        M.Emin Alper

66

        Nurullah Genç

68

        Nurullah Özkılıç  

69

        Zekiye Çomaklı  

70

        Cevat Oran 

71

VII-  ERZURUMLU  BESTEKÂRLAR

75

                Erzurumlu Hasip Dede 

75

                Bedrettin Doğan Koçer 

75

                Kemâni Haydar Telhüner 

76

                Seyfettin Sığmaz  

77

                Zeki Erdal

79

                Kıyasettin Temelli 

80

                Osman Nuri Özpekel 

81

                İsmail Hakkı Fencioğlu

82

                Ferruh Atbaşoğlu

83

85

                Sıtkı Sahil  

                Ümit Malkoç

86

                Sefa Yelden  

87

88

                İsmail Hakkı Gerçek

                İnci Aydın

89

VIII-  ERZURUM'DA BESTELENMİŞ  MARŞLAR:     

91

                Erzurum Marşı-I

91

                Erzurum Marşı-II

91

                Türk Yılmaz

92

IX-  XX.YÜZYIL  ERZURUMLU  HALK OZANLARI

93

                Yaşar Reyhani (Reyhani)

94

                Mustafa Gedik (Bardızlı Nihani)

95

                Nuri Cihan Karataş (Nuri Çırağı)

96

                Fuat Çerkezoğlu (Çerkezoğlu)   

97

                Nusrettin Yazıcı (Nusret Toruni)  

97

                Ali Çırçır (Ali Rahmani)  

98

                İhsan Yavuz (İhsan Yavuzer) 

99

                Mevlüt Şafak (Mevlüt İhsani)  

99

                Mustafa Temel (Mustafa Ruhani)       

100

                Mehmet Ali Sarıgül (Pasinli Gülhani)  

100

                Hüseyin Yazıcı (Sümmanioğlu) 

101

                Seyfullah Durmazoğlu (Canımoğlu)  

101

                İbrahaim Topal (Dermani )  

101

                Nuri Kaşıkçı (Merami )  

102

                Yaşar Turhan (Karasu )  

103

                Hamdiye Demir (Kadriye )  

103

                M.Sırrı Dumlu (Sırrı Dumlu) 

103

                Abdurrahim Sağlam (Rahimi )                                                                      104

                Erol Aydın (Ergani )   

104

                Muhittin Geyik (Efendi)   

105

                Ziya Kaya (Hayrani )   

105

                Yaşar Polat (Bayrami)  

105

                Zeki Erdal (Erdali)  

106

                İsrafil Taştan (İsrafil )   

106

                Edip Önal (Edibi )   

107

                Abdullah Ümmani (Ümmani)   

107

                Yakup Can (Ümmani Can )  

108

                Temel Şahin (Turabi )  

108

                Behçet Mahir (Behçet Emi)                  

108

                Osman Erten (Àşık Feryadi )  

109

                İshak Kemali (Kemali )  

110

                Erol Şahiner (Erol Şahiner )  

110

                Zikri Aylar (Zikri )  

110

                Ertuğrul Ataç (Ertuğrul )  

111

                Muhammed Hanifi Örs (Ümmani )  

111

                Cengiz Ay (Yareni)  

111

                Güven Doğan (Güven Doğan) 

112

                Sıtkı Emin (Eminoğlu)   

112

                Ayhan Kırbaş (Yanıkses )   

112

                Zakir Tekgül (Zakir )  

 

113

X-  ERZURUMLU  BESTEKÂRLARIN  ÇEŞİTLİ  FORMLARDA                             

 

      BESTELEDİKLERİ  ESERLERİN  NOTALARI:  

115

                Erzurumlu Hasip Dede'nin  Nihâvend Saz Semâisi 

 

                Kemani Haydar Telhüner'in besteleri ve  notaya aldığı .Türküler

 

                Seyfettin Sığmaz'ın bestesi ve notaya  aldığı,derlediği Türküler

 

                Doğan Koçer'in besteleri  

 

                Kıyasettin Temelli'nin besteleri ve notaya aldığı Türküler

 

                Zeki Erdal'ın Muhayyer bestesi

 

                Sefa Yelden'in besteleri 

 

                Osman Nuri Özpekel'in besteleri 

 

                İsmail Hakkı Fencioğlu'nun besteleri.

 

                Sıtkı Sahil'in besteleri 

 

                İsmail Hakkı Gerçek'in besteleri

 

XI-  ERZURUMLU  MÜTEFEKKİR,  ŞAİR VE  HALK OZANLARININ

 

         BESTELENEN  ŞİİRLERİNİN  NOTALARI :

 

                Nef'i nin  bestelenen şiirleri 

 

                İbrahim Hakkı'nın bestelenen şiirleri ve  notaya alınan ilahileri

 

                Erzurumlu Emrah'ın bestelenen şiirleri ve derlenmiş  koşmaları

 

                Sümmani'nin  derlenen  deyiş ve koşmaları

 

                Muhammed Lutfi'nin bestelenen şiirleri ve   derlenen ilahileri

 

                Tivnikli Kâmi'nin  şiirinden  derlenmiş bir  Tatyan

 

                Ketenci Zâde Mehmet Rüştü'nün şiirinden derlenmiş bir divan

 

                Kemalettin  Kamu'nun bestelenen şiirleri 

 

                Hilmi Nalbantoğlu'nun şiirinden bestelenmiş  Hicaz şarkı 

 

                Feyyaz İbrahim Hakkıoğlu'nun şiirinden bestelenmiş Eviç şarkı

 

                Nurullah Özkılıç'ın bestelenen şiirleri

 

                Zekiye Çomaklı'nın bestelenen şiirleri 

 

                Cevat  Oran'ın bestelenen şiirleri 

 

XII-    ERZURUM'DA BESTELENMİŞ MARŞLARIN NOTALARI

 

XIII-  ERZURUM'DA  DERLENMİŞ  DİVAN'LARIN  NOTALARI:

 

                Gülşen-i aşka varalı (Söz:Ketencizade Mehmed Rüştü) 

 

                Gurbet elde baş yastığa gelende  

 

                Bülbül tek uyandım bir seher nagâh 

 

                Yarın Mahşer yerine (Söz:Yunus Emre ) 

 

                Kadem bastı (Söz:Geda Efendi)

 

                İlahi kapına geldim (Söz:Aşık Noksani) 

 

                Nefis sen ölmez misin  ?

 

XIV-  ERZURUM'DA  DERLENMİŞ  TATYAN' LARIN NOTALARI: 

 

                Yandı canım tende  ey rûh-i revanım bir su ver

 

                Dün gece yar hanesinde

 

                Bende Mecnun'dan fûzun âşıklık istidadı var

 

                Vardım eşiğine yüzümü sürdüm

 

 

XV- ERZURUMLU HALK OZANLARININ NOTAYA ALINAN KIRIK      HAVALARI:

 

                Bozuldu mu devri dünya ? (Reyhani) 

 

                Sitem (Sümmanioğlu)

 

                Güneş doğdu kar eridi kaybettim izimi (Çerkezoğlu)

 

                Deryalar mürekkep ağaçlar kalem olsa  (Pasinli Gülhani)

 

                Seher vakti telli turnam (Mevlüt İhsani)

 

                Yâr zülfüne sevdalandım (Dermani)

 

                Sıladan bir haber aldım gel diye (Nusret Toruni) 

 

                Nedir sende keder ,nedir bu hüzün? (İhsan Yavuzer) 

 

                Bülbülüm gülden ayrıldım (Merami) 

 

                Huzuru vardı bir zaman (Erol Egani) 

 

                Beni senden sorar salar sevdiğim (İsrafil) 

 

                Bu dağlar olmasaydı (Rahimi) 

 

                Gönül defterini açtım okudum (Yareni) 

 

                Beni de götürün o cephelere (Güven Doğan) 

 

                Türk Milleti vatan için can vermiş (Eminoğlu) 

 

                Akşamın zifiri karanlığında (Yanıkses) 

 

                Ağlamak sana yakışmaz (Zakiri) 

 

                Aşkına düşen erir (Ümmani) 

 

 XVI-  ÇEŞİTLİ  SEBEPLERLE ERZURUM'A GELİP UZUN SÜRE   ERZURUM'DAKİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ  ÇALIŞMALARINA KATILAN  VEYA KATKIDA BULUNAN ŞAİR ve BESTEKÂRLARIN BESTELERİNDEN   SEÇME  NOTALAR:

 

 

 

 

                İsmet  Daniş'in besteleri 

 

                Necmi Pişkin'in besteleri

 

                Yılmaz Pakalınlar'ın besteleri

 

                Hüseyin Erbay'ın besteleri 

 

                Kenan Günel'in besteleri 

 

                Osman Babuşçu'nun besteleri 

 

                Yahya Akegin'in bestelenmiş şiirlerine ait notalar

 

                Murat Kadir Gök'ün bestesi 

 

                Remzi Oktar'ın besteleri 

 

                Erol Köker'in bestesi

 

                Yener Elmas'ın bestesi 

 

XVII- FOTOĞRAFLARLA  ERZURUM'DA  TÜRK  MÜZİĞİ ÇALIŞMALARI 

 

XVIII-  KAYNAKLAR